KURZ NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ

KURZ  NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ-banner


DENTÁLNY TÝŽDEŇ V TATRÁCH 2024Prihláška na kurz NPŽF


Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania pre zdravotníckych pracovníkov:

"Neodkladná podpora životných funkcií"

Rozsah kurzu: 8 hodín

Za vzdelávaciu aktivitu: 8 kreditov

Maximálny počet nahlásených na jeden deň: 30 účastníkov

K dispozícii sú dva termíny školenia:

1. termín: 4.10. 2024 o 13:00 hod.

2. termín: 9.10.2024  o  9:00 hod.

Miesto: Grand Hotel Bellevue, Starý Smokovec

Výstup: Potvrdenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity

Účastnícky poplatok: 59 €

Forma úhrady: prevodom na účet

Uzávierka prihlášok na vzdelávanie: 6.9.2024

Vyplnené prihlášky môžete poslať e-mailom na  office@kkdent.sk alebo poštou na adresu spoločnosti

KK Dent, s.r.o., Pod Táborom 2801/29, 080 01 Prešov.

Program: