EMS

EMS – “Švajčiarsky perfekcionisti”, ktorých jedinou úlohou je robiť si svoju prácu najlepšie ako vedia. Eletro Medical Systems (EMS) bola založená pred viac ako 25 rokmi v známej priemyselnej oblasti Švajčiarska na sever od Ženevy, kde sa už po 200 rokov traduje špičková výroba micromechanických prístrojov svetovej kvality. Firma nadviazala na tradíciu daných firiem s ktorých patrnersvom následne posilnila reputáciu Švajčiarskej precíznosti a remeselnej zručnosti.

Portfólio EMS dnes predstavuje široký záber medicínského vybavenia. V obasti dentálnej medicíny ide o prvotriedne prístroje a nástroje na profilaxiu.

NOVINKA 2018 Airflow Prophylaxis Master

APM

 

AF Handy 3

Piezon 250

AF ponuka práškov

AF_goes_SUBGINGIVAL_A4_SK

AirFlowHandy Perio_A4_SK

Air-FlowMaster Piezon

FA-272_SK_ed_2009-09

SWISS INSTRUMENTS