Ekom

Firma sa od svojho vzniku zamerala na vývoj a produkciu bezolejových kompresorov pre medicínsku oblasť,predovšetkým pre dentálne súpravy, respiračné a narkotizačné prístroje, ako aj odsávacie systémy pre dentálnu prax.

Základ produktovej línie tvoria bezolejové dentálne kompresory, dentálne odsávačky a príslušenstvo k nim. Kompresory EKOM sa používajú ako zdroj čistého stlačeného vzduchu v zubných ambulanciách a laboratóriách a pre malé a stredne veľké centrálne systémy pre rozvod vzduchu.

Dentálne kompresory